Solforhold

Her kan du se illustrasjoner av solforholdene for Bryggebyens tredje byggetrinn, bygg G, H og I.

...

Sol/skyggediagrammet kun er veiledende. Modellen som er lagt til grunn er så nøyaktig som mulig men det må likevel tas forbehold mht. bygningsmessige justeringer, omkringliggende terreng etc. og nøyaktighet mht. solens plassering.