Lokal og langsiktig utbygger

Arendals Fossekompani er et privateid, børsnotert selskap med forretningskontor og administrasjon i Arendal. Vi er et industrielt investeringsselskap med en rekke investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, hvor målet er å bidra til verdiskapning. Vi driver dessuten kraftproduksjon på Bøylefoss og Flatenfoss i Froland.

Arendals Fossekompani er aktiv støttespiller for Canal Street. Foto: Mona Hauglid.
Arendals Fossekompani er aktiv støttespiller for Canal Street. Foto: Mona Hauglid.

Arendals Fossekompani er opptatt av å bidra til samfunnet. Vi har gjennom mange år basert vår virksomhet på en lokal naturressurs og vi ønsker derfor spesielt å bidra til verdiskapning og samfunnsmessig utvikling i arendalsdistriktet.

Vi støtter opp under diverse tiltak for barn og unge innen idrett og kultur, i tillegg til at vi er en aktiv støttespiller for utvalgte prosjekter i ­Arendal og Froland, som for eksempel Canal Street, Arendalsuka og Frolandia idrettsanlegg.

Arendals Fossekompani ønsker å bygge Arendal videre. Vi tror på fortsatt vekst og utvikling i regionen, og vil være en langsiktig og pålitelig utbygger av Bryggebyen Vindholmen.

Kontakt Arendals Fossekompani

Torkil Mogstad
Konserndirektør
torkil.mogstad@arendalsfoss.no

​Prosjektnavigator

Prosjektnavigator ved Eivind Buckner er prosjektleder for utviklingen av Vindholmen frem til byggestart, herunder hele reguleringsplanen, forprosjekt, entreprenørkontrakter, økonomi, salg og markedsarbeid.

eb@prosjektnavigator.no