Lokal og langsiktig utbygger

Arendals Fossekompani (AFK) er et børsnotert investeringsselskap fra 1896 som eier bærekraftige energi-, teknologi- og digitaliseringsselskaper i globale vekstmarkeder.

Arendals Fossekompani er aktiv støttespiller for Canal Street. Foto: Mona Hauglid.
Arendals Fossekompani er aktiv støttespiller for Canal Street. Foto: Mona Hauglid.
...
...

Arendals Fossekompani er opptatt av å bidra til samfunnet, og ønsker spesielt å bidra til verdiskapning og samfunnsmessig utvikling i arendalsdistriktet.

AFK støtter opp under diverse tiltak for barn og unge innen idrett og kultur, og er i tillegg aktiv støttespiller for utvalgte prosjekter i ­Arendal og Froland, som for eksempel Canal Street, Arendalsuka og Frolandia idrettsanlegg.

Arendals Fossekompani tror på fortsatt vekst og utvikling i regionen, og vil være en langsiktig og pålitelig utbygger av Bryggebyen Vindholmen.