Hele Arendals grønne bydel

Bryggebyen tar miljø- og samfunnsansvar

”Boherligheter” er det mange av i Bryggebyen. Her legges det tilrette for å leve gode liv, nå og i fremtiden.
...

Bryggebyen størrelse og beliggenhet passer godt med bærekrafts-byen Arendals mål for fremtiden. Hele Bryggebyen får løsninger som er miljøvennlige og har lang holdbarhet.

Vi har ryddet opp på og rundt det gamle industriområdet på Vindholmen, både på sjøen og på land. Løkholmen blir omgjort til et fantastisk, tilgjengelig rekreasjonssted for alle, hele året.

Vi bruker lokale leverandører, entreprenører og underleverandører. Under byggingen har de fokus på energibruk, og kildesorterer alt avfall.

Materialvalg har høy kvalitet og har lang levetid.

Bryggebyen deler byggebransjens ambisjon om å møte FN’s bærekraftsmål, som handler om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det gir boliger som er gode for helsa, miljøet og lommeboka.

...

Grønn byggallianse har laget en liste over hva gode bygg og områder bør legge til rette for:

1. Kontakt, aktivitet og opplevelser

2. Gode lysforhold og utsyn

3. God luftkvalitet og lav støybelastning

4. Sikkerhet

5. God tilgjengelighet

6. Lang levetid

7. Smart utnyttelse av arealene

8. God energiutnyttelse

9. God ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp

10. Lave drifts- og vedlikeholdskostnader


Bryggebyen kan krysse av for alle disse ti punktene!