Innflytting i Bryggebyen

Det nærmer seg innflytting i Bryggebyen. For å oppnå en mest mulig smidig flytting, tilbyr vi skjema som hjelper kjøpere med koordinering av innflyttingsdato/klokkeslett.